3. INFLUENCER MARKETING

  • KOL & Social Influencers Solution
  • Social Influencers

 

ในช่วงที่ผ่านมาการใช้ Influencer ในการโปรโมทสินค้ากำลังเป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งสำหรับหลายๆแบรนด์นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว

Influencer Marketing คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่รวมเอาแนวคิดการตลาดแบบเก่าและแบบใหม่เข้ามาไว้ด้วยกัน โดยจับแนวคิดการการันตีคุณภาพสินค้าและบริการจากผู้มีชื่อเสียง มาวางแผนทางการตลาดในโลกออนไลน์ที่เน้นการนำเสนอคอนเทนต์สร้างสรรค์และเข้าถึงผู้บริโภค

การทำ Influencer Marketing ก็คือวิธีนำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผ่านคอนเทนต์ของผู้ทรงอิทธิพลเฉพาะด้านนั้น ๆ ซึ่งสื่อสารไปในทางแนะนำ เชิญชวน หรือมุ่งเน้นข้อดีของสินค้าและบริการ

Chesee Mobile จะช่วยคุณในการคัดสรร Influencer ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสินค้าและบริการของคุณ หรือติดต่อ Influencer ตามที่คุณต้องการ