5. CAMPAIGN MANAGEMENT

กลยุทธ์การขายสินค้าโดยการชิงโชคแจกของรางวัลด้วยวิธีต่างๆ ต้องมีการขออนุญาตการชิงโชคก่อนทุกครั้ง หากคุณต้องการตัวช่วยที่ทำให้การจัดกิจกรรมง่ายขึ้น เราช่วยคุณได้

เราให้บริการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเสี่ยงโชค จับฉลากและส่ง SMS ครบทุกขั้นตอนตามกฎหมาย รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจอยากจัดกิจกรรมแต่ยังไม่มีช่องทางที่เหมาะสมและยังไม่รู้แนวทางในการจัดกิจกรรมชิงโชค

 

ข้อดีของการจัดกิจกรรมชิงโชค

  • สามารถทราบผลการตอบรับต่อกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว
  • วัดผลตอบรับได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • สร้างความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
  • รองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา หรือ กำหนดช่วงเวลาได้
  • ช่วยส่งเสริมประสบการณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจและแบรนด์
  • สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ 100%
  • สามารถกำหนดข้อความตอบกลับได้เอง